Baktérie Biodry 100g

5 €

Biodry je zmesou nezávadných, nepatogénnych užitočných baktérií a enzýmov, ktoré ekologicky rozkladajú organické látky v suchých toaletách. Účinne redukuje obsah tuhého odpadu a odstraňuje nepríjemný zápach. Výhody používania – baktérie do suchých WC BIODRY: Odstránenie nepríjemného zápachu Zníženie pevného podielu, teda jednoduchšie čistenie Jednoduchá a rýchla pomoc pre chatárov a chalupárov Návod na použitie: Potrebnú časť aktivujte v 5-tich litroch vlažnej vody ( cca 30–40°C ) a po 20-tich minútach roztokom prelejte obsah suchého WC. Dávkovanie: Balenie je určené k rozkladu až až 2 m3 organického odpadu. Skladovanie: skladujte na suchom mieste do 30°C mimo dosah detí. Upozornenie: Pri príprave roztoku nepoužívajte kovové nádoby a predmety !Nepoužívajte vápno ! Bezpečnostné pokyny – baktérie do suchých WC BIODRY: Nevhodné zaobchádzanie môže vytvoriť prach. Inhalácia môže vyvolať alergické reakcie u citlivých jedincov. Dlhší kontakt s kožou môže spôsobiť drobné podráždenie. Pri vdýchnutí odíďte zo zaprášenej miestnosti, pri zasiahnutí očí vypláchnite vodou, pri kontakte s kožou umyte vodou, pri požití vypláchnite ústa a krk vodou. Pokiaľ nastane alergická reakcia doporučujeme navštíviť lekára.